ValeKeep

thundersprire mountains

Na het uitschakelen van de Orc-bende die de pas naar Hammerfast, de dwergen stronghold, in zijn greep hield kunnen jullie verder met de karavaan reizen. De reis naar Hammerfast duurt 5 dagen trekken door de bergen maar voor jullie is de reis korter. In 2 dagen zullen jullie aankomen in de Khel vallei waar de ingang naar de ruines van Saruun Khel te vinden is.

Jullie zijn nu allen 4e level

View
Loot
Wat hebben we gevonden en ermee gedaan???

Dit is nog niet alles, maar in ieder geval wat ik van Astrid 3 weken gleden heb meegekregen:

 • 2 sunrods (gekocht) NB. Wie heeft deze?
 • 146 restant goud van voor Dreus.
 • 5 zakjes kruiden tegen spinnen (verbranden)
 • 5 ringen (steen, glas, ijzer, kristal, amber) van Dreus
 • magisch amulet; Amulet of protection +2 NB. Wie heeft deze???
 • Reisverhalen, 3 boeken (ingeleverd bij die halfling voor de Magus van de Stille Toren)
 • 70 goud
 • residuum (naar: Mindartis)
 • administratie van Dreus
 • Magische staf; Staff of Ruin (naar: Mindartis)
 • View
  Verhaallijn
  How the plot thickens...

  Wat hebben we nu allemaal gedaan?

  - zwart oogige elven en chaos-shards
  - Kiris Dahn & Slaying stone
  - Dreus

  Nog even te veel om samen te vatten maar als iemand een gooi wil doen, is hij/zij van harte uitgenodigd.

  View
  Wat heb ik gemist?

  Komt hier nog een log van alles wat er gebeurd is te staan???

  View
  Welcome to your Adventure Log!
  A blog for your campaign

  Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

  While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

  The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

  Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

  One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

  View

  I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.