ValeKeep

thundersprire mountains

Na het uitschakelen van de Orc-bende die de pas naar Hammerfast, de dwergen stronghold, in zijn greep hield kunnen jullie verder met de karavaan reizen. De reis naar Hammerfast duurt 5 dagen trekken door de bergen maar voor jullie is de reis korter. In 2 dagen zullen jullie aankomen in de Khel vallei waar de ingang naar de ruines van Saruun Khel te vinden is.

Jullie zijn nu allen 4e level

Comments

ArjenLissenberg

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.