ValeKeep

Verhaallijn

How the plot thickens...

Wat hebben we nu allemaal gedaan?

- zwart oogige elven en chaos-shards
- Kiris Dahn & Slaying stone
- Dreus

Nog even te veel om samen te vatten maar als iemand een gooi wil doen, is hij/zij van harte uitgenodigd.

Comments

In memoriam Brodien.

Helaas is ons onze trouwe medestrijder ons is de catacombes van de tempelruines ontvallen. Hij viel terwijl hij ons beschermde tegen een horde reuzenkevers. Hij gaf zijn leven opdat wij, de anderen, zich konden hergroeperen, de hordes Ettercaps, Reuzenspinnen en Reuzenkevers konden verslaan en daarna een veilig heen komen naar het mijndorp. Hij zal niet vergeten worden. Requiescant.

Tusk Bearflayer

Verhaallijn
wzvsv

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.