Egzarrig Hardigen

"What are you looking at, bareface? Wondering what a hairy claw can do to your shorts?"

Description:
Name Level Race Class Alignment Deity
Egzarrig Hardigen 1 Shifter Rogue Unaligned -
Attack (range) and Damage
R: Shuriken (6/12) +7 vs AC 1d6+4
R: Daggers (5/10) +8 vs. AC 1d4+4
R: Sling (10/20) +6 vs. AC 1d6+4
M: Daggers +6 vs. AC 1d4+2
Skills
Acrobatics (Dex) Trained +11
Arcana (Int) +0
Athletics (Str) Trained +7
Bluff (Cha) Trained +7
Diplomacy (Cha) +2
Dungeoneering (Wis) +0
Endurance (Con) +0
Heal (Wis) +0
History (Int) +0
Insight (Wis) +0
Intimidate (Cha) +2
Nature (Wis) +0
Perception (Wis) +0
Religion (Int) +0
Stealth (Dex) Trained +11
Streetwise (Cha) Trained +7
Thievery (Dex) Trained +9
Comments
.
.
.
.
.
Stats
HP: 22 (11) Surge Value: 5 Surges: 6
Initiative: +6 Speed: 6 Vision: Low-Light
Languages: Common, Primordial
Attributes
Str: 14 (+2) Dex: 19 (+4) Wis: 10 (+0)
Con: 10 (+0) Int: 10 (+0) Cha: 14 (+2)
Defenses AC: 16 Fort: 12 Ref: 16 Will: 12
Racial Features Class Features Feats
Razorclaw Shifting First Strike Improved Intiative
Sneak Attack [+2d6]
Artful Dodger


table{width:60%;}.
|_\4. Powers |
|()=. At-Will |()=. Encounter |()=. Daily |()=. Utility |
| Deft Strike | King’s Castle | Easy Target | – |
| Piercing Strike | – | – | – |


table{width:60%;}.
|\5. Equipment |
|
\2. Items |()=. Armor |()=. Weapons | Magic |
| Rope (Silk) | – | Leather | Daggers (12) | Boots|
| Hooded Lantern | Oil (3) | – | Shuriken (18) | – |
| Sunrod (2) | Wetstone | – | Sling | – |
| Thieves tools | Climber’s Kit| – | Sling stones (20) | – |

Money
0 gems 23 gp 0 sp 0 cp
Bio:

Je begrijpt het niet: het licht is niet goed voor mijn complexiteit." Intelligent genoeg om door te hebben dat een dergelijke uitspraak zoveel lagen heeft als de Abbys, is er altijd wel een interpretatie aan te geven waardoor Egzarrig Hardigen zich niet publiekelijk wil opstellen, zich religieus bezighoud of uberhaupt uit de schaduwen wil komen, tenzij er wat te halen is.
Altijd een oor open voor de nieuwste geruchten, is Egzarrig vrij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de buurt.

Het wachten is op een klein aantal avonturiers waarmee het klikt en omgekeerd… De laatste keer was geen succes…

Vooral mensen snappen niet dat sommige dingen uit het verleden, nabij of ver, niet bedoeld zijn om op te halen… Dus je hebt wat meer donsharen dan andere,… en je lijkt een beetje op een tijger, soms… Wat zegt dat meer dan dat de ene persoon naar zure bacon ruikt en de ander naar looizuur? Wel oorlellen, of niet? Kijk niet zo verbaasd, je begrijpt wat ik bedoel. Met sommige dingen wordt je geboren, daar kan je niets aan doen.
Een hand met puntige nagels krabt wild op zijn wang.
Ik ben wie ik ben en ik hou er niet van als je zo naar me zit te staren ok? Geef mij maar een plekje daar in die schaduwrijke hoek van de gelagkamer,… prima akoestiek daar.

Geboren uit 2 volbloed Razorclaw ouders die er nadrukkelijk voor kiezen zich afgezonderd op de vlakte richting de Noordelijke Steppe van een leven te voorzien, is Egzarrig meer een stadspersoon. Hoewel het jagen en het sluipen hem in zijn bloed zit, wil hij niet (zoals zijn ouders) in de nek aangekeken worden door zijn afkomst. Zelf in de tijd van het Keizerrijk werden Shifters niet gezien als volwaardige bevolking en hoewel de Orc-oorlog het Rijk om heeft geworpen en de Vale een (over het algemeen) een accepterende omgeving is, merkt Egzarrig dat hij anders is. Hij ziet het ook bij Tieflings. Beide dragen ze de uiterlijke kenmerken van hun afkomst. Beide worden ze er vooraf door sommige door veroordeeld. Gelukkig zijn er manieren om te laten zien waar je van gemaakt bent… Het avontuur roept!

Egzarrig Hardigen

ValeKeep wzvsv