Kiris Orios

Warlock Tiefling (hexblade)

Description:

Orios klein
Orios5

Bio:

De jonge Orios lijkt een veelbelovend en gelukkig leven tegemoet te gaan in de stad Dahn, die onder heerschappij staat van Kiris Alkirk. Als baby te vondeling gelegd is hij aan het hof terechtgekomen, waar Alkirk hem allengs als een soort zoon is gaan beschouwen. Al op jonge leeftijd trouwt Orios met Alkirks dochter Morgha. Orios en Morgha krijgen samen Sendi, een wolk van een dochter. Maar dan verandert Orios’ lot plots en wreed. In zijn 17de levensjaar vindt in zeer korte tijd een reeks vreemde gebeurtenissen plaats. Van de ene nacht op de andere krijgt Orios te kampen met onverklaarbare nachtmerries. Gruwelijke visioenen die hem daarna nacht na nacht achtervolgen. Hij zal daarna nooit meer een ongestoorde nachtrust kunnen genieten. Tegelijkertijd bemerkt hij het eerste begin van zijn duistere, magische vermogens.
Op een nacht ontwaakt Orios schreeuwend uit zo’n nachtmerrie, om te ontdekken dat hij door groene vlammen wordt omringd. Hoewel ze Orios veel minder deren, vernietigt dit onnatuurlijke vuur alles in zijn directe omgeving. Het verteert zijn huis én zijn geliefden; hun geschreeuw snijdt diep door merg en been als hij ze voor zijn ogen ziet verbranden. Nadat het vuur is uitgeraasd, ziet Orios wat voor mysterieuze misvormingen het op de dode lichamen van zijn vrouw en dochter heeft achtergelaten – verwrongen ledematen, groen littekenweefsel… óf runetekens in een taal die hij niet herkent. Hoewel Orios het heeft overleefd, is hij voor de rest van zijn leven getekend, zowel lichamelijk als geestelijk.
Gehaat om de schade die hij ongewild heeft toegebracht aan de stad en veracht om zijn misvormingen, vlucht Orios uit angst weg. Totaal ontredderd, nauwelijks in staat om te overleven, wordt hij gered door een rondreizende priester die is toegewijd aan Ilmater, god van de compassie. Deze zendt Orios naar Lurin’s Hold, onder de rook van de StoneKeep. Alleen daar, zo belooft de priester, zijn beschadigde wezens als Orios nog welkom.
Gedurende de jaren die volgen, zal Orios proberen om het hoe en waarom uit te puzzelen van het ontstaan van zijn sombere lot, helaas met weinig resultaat. De visioenen en de onvergetelijke symbolen die hij in de rampzalige nacht op zijn geliefden heeft aangetroffen, wijzen er echter op dat zijn ziel mogelijk ooit onderdeel is geworden van een pact die met Asmodeus (of een andere duivelse god) is gesloten. Telkens wanneer Orios rust, komen dezelfde nachtmerries terug van voor het ontstaan van zijn littekens; visioenen van magische cataclysmen, verweven met fluoricerend groene vlammen en onheilspellende doodskreten.
Orios raakt eraan gewend continu over zijn schouder te moeten kijken, niemand meer te vertrouwen. Op straat en in openbare gelegenheden gaat hij gehuld in een soort monnikspij om zijn gezicht te verbergen. Hoewel hij vanwege zijn verontrustende, sinistere uiterlijk zelfs niet in StoneKeep welkom is, leert hij er de oude dwerg-tovenaar Vindrith kennen. Onder de indruk van de buitengewone, duivelse vermogens die Vindrith direct waarneemt bij Orios neemt hij hem in dienst. Behalve de buitengewoon pragmatische ‘levens’filosofie – als volger van The Raven Queen (godin van van de dood) – leert Vindrith aan Orios hoe hij zijn vermogens naar eigen hand kan zetten. Want alleen zo zal hij zijn eventuele noodlot kunnen ombuigen naar een beter leven, zo onderricht hij Orios. Onder invloed van Vindrith wordt Orios een trouwe aanhanger van The Raven Queen.
Gedurende zijn jaren in de omgeving van de StoneKeep hoort Orios over het treurige lot van de Kiris Dahn, de stad van zijn jeugd. Aanvankelijk doet het hem nog weinig wat de bevolking van Dahn die tegenwoordig in ballingschap leeft, te leiden heeft gehad van de goblins. Totdat Orion een nieuw soort visioen krijgt, waarin The Raven Queen hoogstpersoonlijk zijn dochter Sendi als baby in een brandende steenoven (=Dahn) legt, om daar vervolgens als een beeldschone, strijdbare jonge vrouw uit op te stijgen. Vanaf dat moment ontstaat bij Orios het onrealistische, maar stellige vertrouwen dat The Raven Queen zelf zijn dochter naar het rijk van de levenden heeft teruggebracht, met als doel Dahn van de goblins te ontdoen. Hij realiseert zich dat de tijd is aangebroken om actie te ondernemen, hij vertrekt uit StoneKeep. ValeKeep is zijn eerste bestemming, daar loopt Orios meteen zijn stiefvader Kiris Alkirk tegen het lijf. Alkirk sluit zijn verloren gewaande zoon huilend in de armen. Alkirk vertelt Orios van de succesvolle bravoure waarmee een groep avonturiers een gevaarlijk magisch artefact uit Kiris Dahn heeft weten te halen. Orios besluit dan om deze groep op te gaan zoeken in de Seven pillared hall en hen te bewegen om samen met hem Kiris Dahn te bevrijden. Alkirk geeft aan Orios een hartelijke aanbevelingsbrief mee, waarin hij de avonturiers ook fijntjes herinnert aan de beloning die hij hen ooit plechtig in het vooruitzicht heeft gesteld wanneer ze de goblinbezetters van Dahn weten te verdrijven…

Kiris Orios

ValeKeep Maarten_Jansen